Szakmai meggyőződésünk

Az épületek üzemeltetése, használata hőenergia, vagy villamos energia felhasználásával jár. A megfelelő komfortot biztosító épület energiafelhasználásának mértéke azonban tág határok között változhat. Általában igaz, hogy az egyszeri alacsony beruházási költséget a későbbiekben hosszan tartó, viszonylag magas üzemeltetési költségek kísérik. Az összefüggés fordítottja is általában igaz. A több évtizedes élettartamra tervezett gépészeti rendszerek által ez idő alatt felhasznált energia mennyisége már a tervezés során jó részben eldől. Az általunk készített tervek tervezési munkái a megbízó elképzeléseinek megismerésével kezdődnek. A megbízóval történő konzultációk során átadjuk mindazokat az információkat, amelyekből a megbízó eldöntheti, hogy számára melyik lehetséges változat az optimális. Ebben a fázisban előkalkulációkat készítünk a szükséges részletességgel, és ismertetjük az esetleges jogi és műszaki korlátokat is.

A tervezendő rendszerek fő jellemzőinek eldöntése, a számára optimális változat kiválasztása ez után a megbízó feladata. Az ilyen módon kialakított koncepciót a terv elkészítése során maximálisan figyelembe vesszük. Ennek az elvnek a betartása nem függ a megbízás volumenétől, azt a legkisebb projektméretnél is követjük, mivel elégedett partnerekre csak így tehetünk szert.