Hálózatba visszatápláló rendszer, elszámolás

Napelemes termelés elszámolása a szolgáltatóval

Energia mérése:

A napelemmel termelt és felhasznált energia mérése a csatlakozási ponton elhelyezett kétirányú mérőberendezéssel történik. A mérő külön-külön számlálón jeleníti meg a felhasznált és a napelemmel termelt villamos energia mennyiséget. A mérőberendezés fázisonkénti mérőművel rendelkezik, tehát abban az esetben is pontosan regisztrálja a napelemes termelést és a felhasználást, ha háromfázisú a csatlakozás, de a napelemes termelő berendezés csak az egyik fázisra csatlakozik.

Elszámolás:

Az elszámolás alapját a leolvasott mérési adatok képzik. Az elfogyasztott és a napelemmel betermelt energia szaldóképzését követően elszámoló számla kerül kiállításra. Amennyiben az elszámolási időszakban a napelemmel termelt és a felhasznált villamosenergia-szaldó eredménye betáplálási többletet mutat, a többletenergiát az adott csatlakozási ponton értékesítő villamosenergia-kereskedő vagy egyetemes szolgáltató számla ellenében megtéríti. A térítés mértéke a felhasználóként fizetendő villamos energia átlagos termékárának (rendszerhasználati díj nélküli ár) felel meg.

HMKE üzemeltetése esetén a hálózatra adott, illetve a hálózatból vételezett villamos energiát a csatlakozási ponton külön-külön kell megmérni. A kétirányú mérésre alkalmatlan fogyasztásmérő berendezés lecserélésre, a kétirányú mérésre alkalmas fogyasztásmérő berendezés pedig átprogramozásra kerül.

A napelemes mérőberendezésre cseréjét, illetve átprogramozását a hálózati engedélyes egyeztetett időpontban végzi. A napelem mérőhely megfelelő kialakítása, szabványossá tétele a felhasználó feladata. A napeleemes mérőhely megfelelőségéről, a szükséges átalakításokról - a hálózati engedélyesek előírásaira kioktatott - regisztrált szerelő tud nyilatkozni. A kétirányúnapelemes fogyasztásmérő berendezés minden esetben elektronikus kivitelű, ennek kezelhetősége, programozása, elektronikus leolvasása szükségessé teszi a napelemes fogyasztásmérő berendezéshez való hozzáférést, ami a mérőszekrény fedelén elhelyezett nyitható ajtóval biztosítható

A termelt és fogyasztott energia elszámolása:

Az elszámolás feltétele a közcélú elosztóhálózatba napelemmel betermelt energia elszámolásának feltétele a HMKE-re vonatkozó érvényes Hálózat Használati Szerződés megléte.

Az elszámolás alapja:

A rendszer üzembe helyezés napjától kezdve az elszámolás módja megváltozik. Ezután az elszámolási időszakban – a mérőóráról leolvasott adatok szerinti – a hálózatból fogyasztott és a hálózatba betermelt energia különbsége képezi az elszámolás alapját. Néhány héten belül a szolgáltatólezáró elszámoló számlát fog küldeni az napelem üzembe helyezés napját megelőző időszakról.

Az elszámolás módja:

Mivel az elszámolás módja az üzembe helyezés után megváltozik, ezért az azt megelőző időszakot le kell zárnunk. Minden ügyfél évente elszámoló számlát kap az éves leolvasás alapján. Ez az üzembe helyezés után is így marad, a leolvasás időpontja nem változik. A lezáró elszámoló számla a legutóbbi éves leolvasás és az üzembe helyezés közötti időszak elszámolását tartalmazza. Ha az üzembe helyezés és a legutóbbi éves leolvasás nem egy napon történt, akkor a lezáró elszámoló számla nem egy teljes évre vonatkozóan kerül kiállításra, és a következő évi elszámoló számla sem egy teljes évre szól majd. Utóbbi már a háztartási méretű kiserőmű által termelt energiával csökkentett mennyiségeket tartalmazza.

Például:

Éves leolvasás időpontja: január 13.
Üzembe helyezés időpontja: 2017. szeptember 9.
lezáró elszámoló számla a 2017. január 13. – 2017. szeptember 9. közötti időszakot zárja le.
következő elszámoló számla a 2017. szeptember 9. – 2018. január 13. közötti időszakra készül el.
Kérjük vegye figyelembe, hogy a meglévő napelemes rendszerének bővítése esetén is készül egy, a korábbi időszakot lezáró elszámoló számla a napelemes rendszer üzembe helyezést követően. Ez azt jelenti, hogy ez, és a következő elszámolása sem teljes évre fog vonatkozni, kivéve, ha a napelem rendszer üzembe helyezése a szokásos éves leolvasásának dátumára esik.
A felhasznált és a hálózatba visszatáplált energia egymáshoz viszonyított nagysága alapján az elszámolási időszakra vonatkozóan előálló számlázási eseteket alább olvashatja:

 •  Ha a fogyasztás meghaladja a közcélú hálózatba napelemmel betáplált mennyiséget: a fogyasztott- és a termelt villamosenergia mennyiség különbsége alapján kell megfizetni a forgalom arányos díjakat. A nem forgalomarányos (éves díjak) ettől függetlenül kerülnek elszámolásra.
 •  Ha a fogyasztás megegyezik a közcélú hálózatbanapelemmel  betáplált mennyiséggel: a szaldóképzés eredménye nulla, így csak a nem forgalomarányos díjak kerülnek elszámolásra.
 •  Ha a fogyasztás kisebb a közcélú hálózatba napelemmel betáplált mennyiségnél: a villamosenergia-kereskedő/egyetemes szolgáltató részéről csak a nem forgalomarányos díjak kerülnek elszámolásra. A szaldóképzés eredménye alapján meghatározott termelési többletről és ennek átvételi áráról (273/2007. Korm. alapján) a felhasználó értesítést kap. A többletenergiáért az adott csatlakozási ponton értékesítő villamosenergia-kereskedő vagy egyetemes szolgáltató – számla ellenében –, a felhasználóként fizetendő villamos energia átlagos termékárat (rendszerhasználati díj nélküli ár) köteles fizetni.

A napelemek üzembe helyezését követően a korábbiakhoz képest változni fog a hálózatból fogyasztott energia mennyisége, ezért ha ön éves elszámolású ügyfél, szükségessé válhat a havi résszámlák mennyiségeinek módosítása, ha ezt nem kérte az igénybejelentéskor.
Betáplálási többlet
Lakossági ügyfeleknek a napelem által megtermelt, el nem fogyasztott és a hálózatba napelemmel betáplált többletenergia kifizetéséhez nem szükséges számla kiállítása. Magánszemélyeknek tehát elegendő megküldeni a szolgáltató részére  kitöltött „Nyilatkozat és kifizetési kérelem” és „Adóelőleg nyilatkozat költségekről” nyomtatványokat és az elszámoló számla másolatát (amely alapján a kifizetést kéri). A dokumentumokat az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. 9224 Rajka, Pf. 20. címre küldje.   Gazdasági társaságoknak és egyéni vállalkozóknak továbbra is számla ellenében történik meg a hálózatba feltöltött napelemes többletenergia megtérítése.   Az elszámoló számlában az utolsó oldalon olvashatja a tájékoztatást a napelemmel betáplált többletenergia mennyiségéről és nettó árakról, mely alapján a napelemmel betáplált többletenergiáról kiállíthatja a számlát. Ha a hálózatba napelemmel betáplált többletről számlát állít ki, azt ellenérték fejében értékesíti, abban az esetben Önnek adófizetési kötelezettsége keletkezik, amelynek meghatározása és megfizetése az Ön felelőssége. Javasoljuk, hogy erről konzultáljon adózási szakemberrel, érdeklődjön a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál. A betermelt többletenergia kifizetésére vonatkozó számlát a Szolgáltató által elkészített elszámoló számla kiállítását követően két évig tud elfogadni, ezután az Ön igénye elévül. Ha nem állít ki számlát a napelemmel betáplált napelemes többletről, annak elszámolása ugyanolyan, mintha a napelemes betáplálás meg sem történt volna, azaz ebben az esetben nem kap pénzbeli ellenértéket a napelemmel betáplált energiáért. 
Tájékoztatjuk, hogy az éves elosztói alapdíjat ebben az esetben is fizetni kell.

Számla kiállítással kapcsolatos információk
Biztonsági okokból csak bankszámlaszámra utal a Szolgáltató kifizetést.
A számlában az alábbiaknak kell szerepelnie (magánszemélyek esetében):

 • Számla sorszáma
 • Számla kiállításának időpontja
 • Fizetési határidő – A számla kiállításától számított 30. nap
 • Teljesítés időpontja – Megegyezik a fizetési határidő időpontjával, amennyiben a szolgáltató által kiállított számla 2015. évi vagy korábbi vonatkozású. Ha a számla 2016. évet érintő, akkor az ÁFA törvény 58.§-ban foglaltak szerint kell eljárni.
 • Bankszámlaszám, ahová a kifizetést kéri.
 • Magánszemélyként hivatkozni kell az alanyi adómentességre a 2007. évi CXXVII Törvény az általános forgalmi adóról 187. § jogszabályi paragrafus feltüntetésével kell hivatkozni.
 • A számlában fel kell tüntetni a betermelés évét pl.: 2016. évi energiabetermelés.
 • Tételesen fel kell tüntetni a szolgáltató által megadott értékesített villamos energia mennyiségeket a hozzá tartozó nettó egységárat és a nettó értéket.

A számlában az alábbiaknak kell szerepelnie (vállalkozók esetén):

 • Számla sorszáma
 • Számla kiállításának időpontja
 • Fizetési határidő – A számla kiállításától számított 30. nap
 • Teljesítés időpontja – Megegyezik a fizetési határidő időpontjával, amennyiben a szolgáltató által kiállított számla 2015. évi vagy korábbi vonatkozású. Ha a számla 2016. évet érintő, akkor az ÁFA törvény 58.§-ban foglaltak szerint kell eljárni.
 • A cégjegyzékben szereplő bankszámlaszám.
 • Egyéni vállalkozóként az egyéni vállalkozói igazolvány számát is fel kell feltüntetni.
 • Hivatkozni kell a betermelés évére pl.: 2016. évi energiabetermelés.
 • Tételesen fel kell tüntetni a szolgáltató által megadott értékesített villamos energia mennyiségeket a hozzá tartozó nettó egységárat és a nettó értéket.
 •  a számla ÁFA tartalmát és a bruttó értéket is fel kell tüntetni.
 • A számlakiállítónak a számlán Vevőként az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-t kell feltüntetnie, az alábbi adatokkal:
  Székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.
  Cégjegyzékszám: Cg.01-09-181155
  Adószám: 24765648-244
 • A számlát az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. 9224 Rajka, Pf. 20. címre kell megküldeni.

forrás: EON